#

MUURD

19:30 - 00:45

Bonnefanten

Doorlopend ieder uur vanaf 19:30
Concert van 00:00 - 00:45 


Elk uur speelt het metamoderne kamerorkest MUURD intieme versies van murder ballads in het Zutendaals dialect. Op een gruwelijk toevallige manier passen deze Muurd liederen bij een aantal iconische kunstwerken in het museum. Klokslag middernacht mondt dit uit in een zinnenprikkelend Muurd concert waarin ze het onlangs verschenen gelijknamige album voor de eerste keer aan het Maastrichtse publiek presenteren.

Wie, Wat, Waar & Hoe Laat? 
  • 19:30 Verannewèèrd bij Kruisdraging van Jacob Jordaens
  • 20:30 Twiehfel ên Spikkelaosie in de Schatkamer van de collectie Neutelings
  • 21:30 Bedaeine bij Jachtstilleven van Henri de Fromantiou
  • 22:30 Mercedes in Deep Blue See Surrounding You van Laure Prouvost
  • 23:30 Charivari bij Volkstelling te Betlehem van Pieter Brueghel de Jonge
  • 00.00 MUURD Middernaach Concert in de zaal Fons Haagmans