#

Uit Eigen Beweging

20:00 - 01:00

1e Verdieping

Filmmaker Mark Stevens maakte in opdracht van Cultuurmakers Maastricht en de Gemeente Maastricht portretten van “niet-formeel georganiseerde amateurkunst groepen”.

Volgens recent onderzoek zijn heel veel mensen in hun vrije tijd bezig met kunstbeoefening. Maar traditionele verenigingen hebben bijna allemaal te maken met een terugloop van leden. Cultuurmakers Maastricht is op zoek gegaan naar groepen kunstbeoefenaars die dat in niet-formeel verband doen. De documentaire heet dan ook “Uit eigen beweging”.