#

LICHTSCHUW... ook in het verre verleden

20:30 - 21:00

Natuurhistorisch Museum: Auditorium

Ook om 22:30

Paleontoloog John Jagt geeft uitleg over lang uitgestorven dieren - met name uit het Krijt van Maastricht - die graag, en doelbewust, de ‘nacht’ (donkere omgevingen van welke aard dan ook) opzochten tijdens hun levenscyclus. Mooie plaatjes van dieren en een direct verband met nu levende verwanten.

Interessant voor alle leeftijden.