#

Master Tools

20:00 - 01:00

Jan van Eyck Academie

In andere tijden, toen apothekers, missionarissen, botanici en wetenschappers de wereld rondreisden, werden er kamers vol uitzonderlijke apparaten gebouwd in een poging alle bestaande systemen te catalogiseren. Instrumenten die gebruikt werden om te reizen, verzamelen, observeren en verbeelden, ingezet om spullen en middelen uit verre landen toe te kunnen eigenen en te vormen naar de eigen kijk op 'de ander'. Onder invloed van (de)kolonisatie en de moderne tijd zijn ze echter verder ontwikkeld en is ook hun functionaliteit veranderd.

De kunstenaars in deze tentoonstelling herzien de functie van deze instrumenten en leggen zo de complexiteit van de maatschappijen waarin ze tot stand zijn gekomen bloot.

Met: Claudia Martinez Garay, Ilya Fedotov-Fedorov, Köken Ergun, Post-Museum, Roy Villevoye, They Are Here

Curator: Riksa Afiaty